O autorze
Pedagog mediów, medioznawca, badacz, nauczyciel akademicki, poeta. Przez 11 lat związany z Pracownią Edukacji Medialnej Uniwersytetu Gdańskiego (pracował naukowo w strukturach Wydziału Nauk Społecznych). Obecnie związany z Akademią Marynarki Wojennej i Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej (prowadzi wykłady z dziennikarstwa internetowego i technologii informacyjnych mediów). Twórca serwisu "Edukacja i Media". Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej (2000). Wyróżniony w konkursie "Czerwona Róża" na najlepszego studenta Trójmiasta (1999). Były nauczyciel informatyki w gdańskich szkołach. Członek zespołów badawczych, m.in. zespołu realizującego projekt "Dzieci sieci - kompetencje komunikacyjne najmłodszych" i "Dzieci sieci 2.0 - kompetencje komunikacyjne młodych" (granty MKiDN). Najnowszy projekt: "Młodzież i Internet. Tożsamość w kulturze cyfrowej" (kierownik badania). Pracuje w zespole realizującym grant w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Współpracuje bądź współpracował z: Pracownią Pytań Granicznych UAM (w ramach projektu Wnętrzności systemu. Ludzie i instytucje w krytycznej diagnozie seriali "The Wire" i "Treme"), Wirtualną Polską (ekspert w serwisie "Szkoła"), Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Ministerstwem Edukacji Narodowej (w ramach Rady ds. Informatyzacji Edukacji), Fundacją Nowoczesna Polska (w zespole ekspertów projektu "Cyfrowa Przyszłość" i "Edukacja medialna"), Narodowym Centrum Kultury, Krytyką Polityczną (prowadzi warsztaty dla gimnazjalistów Web-Aktywni-Kolektywni). Członek Association of Internet Researchers i Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Kwestie związane ze współczesnym pejzażem medialnym komentował m.in. w Gazecie Wyborczej, Newsweeku, Polska the Times, Tygodniku Powszechnym, TVP, TVN, Polskim Radiu, Radiu Zet, Radiu Plus. Autor tomiku poezji "Mózg elektronowy 2.0" (2012) i zbioru "Na nowym". Tata 10-letniej Julki i 5-letniej Tosi.
Kontakt: muszynski.damian@gmail.com

Tydzień Otwartej Edukacji

Koalicja Otwartej Edukacji
W dniach 10-15 marca na całym świecie obchodzony jest Tydzień Otwartej Edukacji - wydarzenie poświęcone dostępności zasobów edukacyjnych, manifestujące społeczne prawo do wiedzy. W Polsce obchody koordynuje Koalicja Otwartej Edukacji będąca porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jej działania jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych.

Otwarte Zasoby Edukacyjne to powszechnie dostępne zasoby, np. podręczniki, programy nauczania, scenariusze lekcji, udostępniane za darmo wraz z prawem do ich dalszego wykorzystywania. Idea otwartej edukacji oznacza nie tylko dostęp do bezpłatnych zasobów edukacyjnych, np. treści online. To także możliwość kopiowania, modyfikowania, wreszcie niezależnego ich rozpowszechniania. Ważne w myśleniu o otwartej edukacji jest akcentowanie prawa do swobodnego wykorzystania zasobów, między innymi za sprawą gwarancji wynikających z korzystania z wolnych licencji.

Akceleratorem rozwoju idei otwartej edukacji był i jest internet (termin Open Educational Resources - OER został użyty po raz pierwszy podczas “Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries” przy UNESCO w 2002 roku). Potencjał “otwartościowy” rozwijany przez użytkowników internetu i wspierany przez szereg inicjatyw z całego świata wymaga jednakże protekcji instytucji państwowych, a przynajmniej podstawowego rozumienia przez nie samej idei otwartości w edukacji. Kluczowe wydaje się tutaj uznanie, że bez powszechnego dostępu do wiedzy nie można realizować idei sprawiedliwości społecznej.

Najbardziej znaczącą, rodzimą, powszechną inicjatywą propagującą i wprowadzającą w życie otwartościowy koncept w edukacji jest projekt “E-podręczniki dla kształcenia ogólnego”. Dotyczy on opracowania szczegółowej koncepcji merytoryczno-dydaktycznej i funkcjonalnej podręczników do wszystkich poziomów kształcenia i udostępnienia ich na specjalnej platformie na podstawie licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC-BY) lub innej wolnej licencji. W czerwcu 2015 roku do szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców trafi cały zestaw e-podręczników do 14 przedmiotów wraz z 2500 częściowo otwartych materiałów dodatkowych w postaci map, filmów, audiobooków lektur.


To co dla rozwoju idei otwartej edukacji wydaje się dzisiaj bardzo ważne to… edukacja. Być może właśnie dlatego w ramach międzynarodowego Tygodnia Otwartej Edukacji KOED przygotowała projekt - miejsce, gdzie można uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prawa autorskiego w edukacji. Wystarczy wejść na stronę Zapytaj o prawo autorskie w edukacji i w dniach od 10 do 15 marca zadać pytanie, na które odpowiadać będą eksperci Koalicji Otwartej Edukacji. Wybrane pytania uzupełnią bazę prawnoautorskiej pierwszej pomocy, powstającej w ramach serwisu prawokultury.pl.

Warto dodać, że Koalicja Otwartej Edukacji zabrała głos w publicznych konsultacjach Komisji Europejskiej na temat reformy prawa autorskiego, które zakończyły się 5 marca 2014 roku. W swoim stanowisku KOED opowiedziała się m.in. za skróceniem okresu ochrony prawnoautorskiej praw majątkowych z lat 70 do lat 50 (w pierwszym etapie) oraz poszerzenia i doprecyzowania zasad dozwolonego użytku osobistego i edukacyjnego, czyli dążeniem do sytuacji, w której każde niekomercyjne, edukacyjne wykorzystanie i rozpowszechnianie utworu będzie dozwolone.

Więcej informacji na temat Tygodnia Otwartej Edukacji można znaleźć na stronach KOED:
http://koed.org.pl/tydzien-otwartej-edukacji-2014/
http://koed.org.pl/pytamy/
oraz globalnej stronie Tygodnia Otwartej Edukacji:
http://www.openeducationweek.org/

Chcesz dostawać info o nowych wpisach?

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...